Alby Folkskola Klass 2 1950-51.

Övre raden från vänster:
Birgitta Vallin, Gunilla Classon, Anna-Greta Jansson (gift Nyhlén), Britt-Marie Ahlfont, Emma Rosenlund (lärare), Kjell Eklöf, Elisabet Kristow, Mona Stadling (g. Andersson).

Mellanraden:
Ulla Larsson (g. Åkerdahl), Solveig Berg, Kent Ulander, Gerd Sundqvist (g. Ångman), Karin Nilsson (g. Häggström), Inger Thid (g. Johansson), Leisy Jonsson (g. Åslund).

Nedre raden:
Anders Isberg, Stig Nilsson, Leif Emilsson, Torsten Sjöberg, Hans Näslund, Lars Persson (Vojbacke), Kurt Jonsson, Sture Thid.Bilden tillhör Sture Thid.