Alby Folkskola Klass 1 1961.

Stående från vänster:
Kjell-Åke Hjort, Lars Stig, Tomas Näsberg, Nisse Lång, och John "Bokkie" Boogh.

Stående vid fönstret:
Per-Tomas Lagerbäck och Jan Edlund.

Sittande i bänkarna:
Ann-Christine Hallberg, Marita, Ragnhild Lagerdahl, Lena Öhlander,
Jerry Molander, Leif Öhlander,okänd, Mona Pålsson, Ingmarie Eriksson,
Lillemor Andersson, Monika samt Roger Classon.

Saknas på bilden är Ulf Badman och Roger Hansson.

Lärarinnan heter Birgitta Axhult.

Bilden tillhör Ragnhild Lagerdahl.