Sundsvalls Enskilda Bank någon gång på 1920-talet. Borta är ställningen för telegrafledningarna. Kanske har telegrafverksamheten flyttat till någon ny lokal? De huserade väl senare i någon lokal mitt emot dåvarande tennisplanen, om jag minns rätt. Någon som vet mer?