Ånge Bank- och Telegrafstation i början av seklet. Byggnaden stod klar 1898. Under takfoten kan man läsa "Sundsvalls Enskilda Bank". Unionsflaggan vajar stolt över "bankpalatset". Onekligen en stilig byggnad! På taket finns en ställning för telegraf- och eltrådar. Man kan se några barn framför byggnaden, men ännu skulle det dröja drygt 50 år innan det skulle komma att bedrivas skolverksamhet i denna byggnad.