Är detta inte samma bild som Folkparken 2? Faktiskt inte! Fotografen har stått på samma ställe, men denna bild kom till några år tidigare. Växterna runt dammen är ännu inte så stora. Samma sak gäller träden vid entren. Det finns fortfarande obebyggda villatomter längs Hemskogsvägen.