Ånge Handels A-B. Vykortet är skrivet 1915. Att det finns en speceriaffär i Handelshuset råder det ingen tvekan om! Rakt fram ser vi Thor Petterssons Järn- och Diversehandel. Några nyfikna barn ställer villigt upp framför fotografen. Det skulle dröja länge innan Köpmangatan skulle bli asfalterad. På 1950-talet kom huset att inrymma cafe Ritz och Ånge Taxistation.