Den här bilden är gissningsvis från senare delen av 1950-talet. Det måste vara sensommar då de omgivande fälten pryds av nyhässjat hö. Mitt i bilden ser vi Holmbacken med dess stora mangårdsbyggnad. Med sina 2,5 plan och två skorstenar inhyste det säkert flera familjer. Möjligen bodde även ett äldre par i "gammelstugan" till höger. Att gården var betydande framgår också av att det fanns inte mindre än sex uthusbyggnader för olika ändamål. I anslutning till huset anlades 1930 för den tiden något så ovanligt som en tennisbana, där enligt hörsägen, dåtidens tennisstjärna Kalle Schröder mött Ånges lokala förmågor. Det måste ha varit en höjdare för herr Schröder att få spela på en bana helt i klass med Wimbledon! Jag har faktiskt själv kunnat beskåda tennisbanan i början av 1960-talet. Banan, såväl som omkringliggande byggnader, var väl något sliten om jag minns rätt. På den här bilden ser Holmbacken riktigt trevlig ut och borde numera vara attraktiv som bostad. Längst ner på bilden ser vi Holmbackstjärn. Som jag minns det var vattnet oljigt och smutsigt, men här lade sig isen först och vi ungar kunde begå vår skridskopremiär här på Holmbackstjärn.
I övrigt är det fortfarande ganska glest mellan villorna i området Videmovägen/Vallarevägen. Folkskolans utbyggnad med skol- och slöjdsalar och vidliggande matbespisning finns redan på plats. I övre högra härnet kan vi ana badplatsen Udden med hopptorn och flytbrygga. Vid tiden för kraftverksbygget höjdes Ångesjöns nivå och badplatsen flyttades en liten bit till Vojen. Innan dess var Vojen, som man kan se på bilden, ett träskliknande område som på den tiden inte direkt lockade till bad.
Bilden är inskickad av Bo Ångström och tillhör Ånge kommunarkiv. Fotograf är Sture Gewert.