Stora Hotellet i vinterskrud. Hotellet har blivit försett med ny entre. Brandstegar hade monterats på byggnadens väggar. Bilden bör vara från första halvan av 1960-talet.
När revs hotellet? Någon som vet?