Den gamla IOGT-lokalen var uppförd i trä och brann ner till grunden den 15/2 1932. I väntan på ett kunna bygga en ny lokal hölls mötena i Missionshuset på andra sidan Albyvägen. I november 1934 kunde man flytta in i den nya lokalen. Lokalen byggdes säkerligen delvis med hjälp av frivilligt arbete. Här ser vi bygglaget uppställa framför den blivande nya IOGT-lokalen. Som vi kan se, användes sten som byggmaterial denna gång. De utvändiga väggarna kom att förses med puts. IOGT-flaggan var givetvis hissad. Ska vi gissa att säckarna på bilden innehöll sågspån för isolering? Till vänster kan vi se en trave tegelsten och en handdragen slipmaskin.
Bilden tillhör Kalle Löfgren.