Järnvägsstationen någon gång i början av 1940-talet. Järnvägshotellet ser ut att behöva en omgång målarfärg. Kanske även stationshuset. Ett par sitter på en bänk med sina väskor. Vart de skulle resa får vi aldrig veta. Den uppmärksamme märker att man spikat igen fönstret på gaveln vid trapphuset på järnvägsstationen.