Häftiga stidigheter ägde rum om hur stambanan skulle dras genom Norrland. Slutligen bestämde man 1877 att stambanan skulle dras över Ånge. Därmed blev Ånge en knutpunkt på sträckorna mellan Ljusdal/Östersund och kustbanan från Sundsvall.
1885 köpte Statens Järvägsbolag sträckan mellan Sundsvall och Torpshammar av Sundsvalls Jernvägsaktiebolag för 3,65 miljoner. Sträckan började omedelbart byggas om till normalspårsbredd och ombyggnaden blev klar 1886.
Bilden kommer från Leif Engholm.