Vykortet är daterat 1915 men fotot är taget före 1912. Verkar inte vara någon större rush vid Ånge station. En järnvägstjänsteman (?) intresserar sig för fotografens förehavanden. Eller han kanske har ombetts att ställa sig just där för att ge bilden lite mer liv?