När denna bild är tagen är jag egentligen ganska osäker på. Järnvägshotellet stod färdigt 1879. Det byggdes ut c:a 1891 med den högra delen vilken innehöll 25 rum. Den högra delen revs 1920. Är det någon som närmare kan tidsbestämma bilden ?