Den här bilden är snarlik "Järnvägen 44", men lite skillnad är det. För det första kan vi lätt konstatera att huset till vänster verkligen är Postkontoret. Vi kan också konstatera att lyktstolparna nu bytts ut mot betydligt ståtligare sådana! Dessutom verkar det sitta elektrisk belysning i stolparna. Nymodigt värre! Bilden är troligen från 1910-talet.