Här har vi ytterligare en bild från lokstallarna. Av bussarna att döma kan denna bild vara några år yngre. Gissningsvis från 1960-talets första hälft. Ett persontåg från Bräckehållet är på väg in mot Ånge station.

Bilden tillhör Per Karlsson.