Var var det mest rörelse i Ånge förr i tiden? Jo, vid järnvägsstationen! Och folk finns det givetvis också på bilden, både på perrongen och utanför stationshuset. Biltätheten var ju inte så stor på den här tiden och att ta tåget var ett naturligt sätt att resa. Många var de stationer och hållplatser som då fanns där nu inga tåg längre stannar. Dysjön, 14 km från Ånge, är ett exempel. 1948 hade SJ 3 personer anställda där. En kontorist och två stationskarlar. Det året såldes 442 tågbiljetter i Dysjön och man utförde 568 godsexpeditioner.
Åter till bilden: Från vänster ser vi dåvarande Posten, Järnvägsstationen, Järnvägshotellet med TR, Trafikrestauranger samt längst bort SJ:s magasin.
Bilden är från början av 1930-talet och således innan sträckan elektrifierades, vilket skedde 1936.