Klass 2³, 3-4H Bobergsskolan 1967-1968.

Bakre raden:
Yvonne Jonsson, Ing-Britt Persson, Ann-Katrin Nilsson, Loretta Nilsson
och Irené Önnhage.

Mellanraden:
Marja Kaivosoja, Gun-Mari Åslund, Kjell Larsson, Ingeborg Magnusson,
Elisabet Mattsson och Åsa Magnusson.

Främre raden:
Gunilla Karlsson, Karin Magnusson, Anne Aspås, Ulla Svedin,
Gudrun Wennberg och Karin Bergman.

Bilden tillhör Åsa Magnusson Rovala.