Klass 1³ Ånge Samrealskola 1962.
Bakre raden:
Ulla Persson, Carina Hellström, Roar Engvik, Björn Agstam, Bengt-Ivar Jonsson,
Stefan Hägglund, Mats Johnsson, Lars-Göran Ljungdahl, Ulla Eliasson,
Eva Henningsson, Ann-Christine Nilsson.
Mellanraden:
Gunilla Olofsson, Gunhild Malmberg, Lars-Göran Svedberg, Åke Bergelin,
Torbjörn Karlsson, Tommie Wikström, Thomas Jansson, Håkan Cederberg,
Hans-Olov Jonsson, Ingela Nordin, Eva Andersson, Elisabeth Karlsson
Främre raden:
Sigbritt Bäckström, Margareta Berglind, Elisabeth Cederqvist, Eva Wallin,
Ingrid Blomkvist, Inger Engman, Anita Gahn, Britt Berg,
Britt-Marie Johansson, Birgitta Linnér, Barbro Sten, Marianne Wiksten.

Bilden tillhör Åke Bergelin.