Klass 1³A Ånge Samrealskola 1965-1966.

Främre raden:
Elise Hagfeldt, Marion Näckstrand, Ingrid Johansson, Monica Häggström,
Eva-Britt Tjärnström, Anita Andersson, Inger Myrberg, Karin Paulsson,
Lillemor Nilsson, Monica Roos.

Mellanraden:
Ann-Christine Olsson, Maud Andersson, Maud Johansson, Åsa Olsson,
Christina Beckenäs, Bodil Mårtensson, Birgitta Leander, Margareta Nyström,
Yvonne Pers.

Bakre raden:
Ragnar Forsberg, Ulf Holmgren, Mats Enlund, Leif Bergqvist, Kenneth Bergström,
Torsten Mikaelsson, Arne Olsson, Lennart Nilsson, Karl-Lennart Rydberg,
Lars Engström, Mats Lövmo, Rune Berglind.

Bilden tillhör Torsten Mikaelsson.