Klass 3³A Ånge Samrealskola 1965-66.
Bakre raden:
Karl-Gunnar Boström, Rune Lindberg, Sven Sundbro, Kjell Mattsson, Håkan Cederberg, Åke Bergelin.
Mellanraden:
Ingemar Paulsson, Roger Sandström, Maj Johansson, Eva Stål, Christina Hellström, Eva-Britt Degerfeldt, Bertil Repfennig, Jörgen Sahlin
Främre raden:
Barbro Forslin, Tanja Eriksson, Eva Granlund, Lena Rönnerfjäll, Marie-Louise Gunnarsson, Karin Wennberg, Eva Eklöf, Lena Edholm, Eva Hagström, Åsa Jonsson.

Bilden tillhör Åke Bergelin.