Klass 3 1961.
Bakre raden:
Jonny, Kent, Margareta, Anna-Lena, Eva, okänd, Mona, Lennart Nilsson,
okänd, Staffan?.
Främre raden:
Inger H, Eva Granberg, Bengt, Hillevi, Kjell Persson, Åsa?, Lars Larsson,
Lillemor.

Bilden tillhör Eva Meurling.