Ånge Missionshus uppfört 1902 . Huset finns fortfarande kvar och är idag gråmålat. Det ligger snett över gatan där China/IOGT-lokalen låg.