Realexamen Bobergsskolan 1970.
Första raden från vänster ser vi:
Kärstin Ansler, Gunilla Björnsson, Carina Holmström, Kerstin Holmgren,
Ingrid Bergwall, Elisabeth Nilsson, Stig Johansson, Gunilla Orseén,
Birgitta Wallin, Ann-Christin Edholm, Britt Ekström, Kerstin Wiklund,
Lena Nilsson, Aino Kaivosoja, och Ann-Margret Gustavsson.
Andra raden från vänster ser vi:
Gurli Engström, Anna Ekström, Evy Nylund, Ulla Olsson, Birgitta Steen,
Carin Fagerberg, Maria Kjellin, Britt-Inger Andersson, Kajsa Viksten,
Lillemor Andersson, Kerstin Karlsson, Ingrid Persson, Ing-Marie Eriksson,
Ann-Sofie Solander, Kerstin Olsson, Ulla (Berit?) Pettersson.
Tredje raden från vänster ser vi:
Maud Olsson (stående), Elisabeth Blomström, Karin Kvist, Monica Högman,
Annkristin Söderin, Eva Wallster, Inga-Lill Jonasson, Anita Berglind, Okänd,
Gudrun Wennberg, Ulla Ångström, Ewa Ericsson, Gun Larsson.
1:a, 2:a och 3:e raden avser flickorna.
Fjärde raden från vänster ser vi:
Ulf Leufstadius, Sten Olsson, Kjell-Åke Olsson, Lennart Jönsson, Per-Olof Martinsson,
Lars Qvarngård, Carl-Henrik Olsson, Håkan Mattson, Ingemar Engström,
Lars-Åke Olofsson, Börge Persson, Torsten Svensson, Nils Lång, Nils-Erik Jonsson,
Mats Almqvist, Sven Helmersson, Erik Bohlin, Anders Rising, Arne Olsson,
Björn Johansson.
Femte raden från vänster ser vi:
Stefan Påhsson, Thomas Milling, Tommy Kraft, Per Lagerbäck, Torbjörn Strömberg,
Bert-Olof Andersson, Lars Olofsson, Björn Sundbro, Leif Kastberg, Bo Löfvenberg,
Birger Callerholm, Ingvar Önnhage, Bengt Olofsson.
4:e och 5:e raden avser pojkarna.

Klasser som tog examen var 3/3a, 3/3b, 4/4a och 4/4 h.

Bilden tillhör Anna Ekström.

Du som känner igen någon av de "okända", hör gärna av dig!