Ånge Samrealskola hette skolan när jag började där 1963. Skolan stod klar 1938 och då stod det Högre Folkskola ovanför ingången till gymnastiksalen. Vi flyttade från Ånge 1966 så någon grå mössa hann jag inte få, men väl en vit några år senare.