Den här bilden är troligen tagen vid samma tillfälle som den förra. Det lustiga är att nu står det Kommunal Mellanskola i stället! Om man granskar kortet riktigt noga ser man att någon har retuscherat bort det gamla namnet och skrivit Kommunal Mellanskola i stället! På baksidan av skolan kan vi skymta rejäla vedtravar.