En bild från senare delen av 1920-talet. Fotografen stod vid den nuvarande korsningen där vi nu har viadukten nere till höger. När den här bilden togs skulle det dröja ytterligare bortåt 25 år innan viadukten kom på plats. Vi blickar österut längs Norra Borgsjövägen och kan konstatera att den då var en ganska smal och något krokig grusväg. Sveabiografen var ännu inte uppförd.
Florströms modeaffär låg i villan till vänster. Vid den här tiden låg Vävnadshandeln på Köpmangatan, granne med Svenska Handelsbanken, (se Samhället 29) men flyttade senare till villan till höger om Florströms. När denna bild togs fanns en skrädderiaffär i just det huset. Spångbrovägen går bortanför skrädderiaffären och på andra sidan den vägen kom det att byggas ett hus som blev både matvaruaffär och textilaffär i olika omgångar.