Den här bilden är från mitten av 1950-talet och visar affärsfastigheterna längs Järnvägsgatan. Husen som skymtar till vänster är borta och ersatta av en parkeringsplats. Huset längst bort med spiran på taket innehöll en färghandel och en tobaksaffär. Huset blev senare ersatt av Ångströmsenheten. Blev Ånge vackrare av det?