Den här vyn känner många igen. Bilden är från 1930-talet och föreställer några av de så kallade Skrivarvillorna på Köpmangatan. Dessa uppfördes i slutet av 1910-talet och var tre till antalet och var avsedda för de högre tjänstemännen, såsom underinspektorer och stationsskrivare. Ännu idag är väl exteriören sig ganska lik som när husen en gång uppfördes.
Ytterligare tio stycken så kallade Järnvägsvillor uppfördes vid samma tid längs Albyvägen och Sjövägen. Villorna var avsedda för anställda vid Järnvägen i Ånge och villorna innehöll 4 lägenheter vardera om 2 rum och kök. Varje lägenhet hade ellyse och vatten indraget. Toaletter fanns det ännu inte i lägenheterna utan man var hänvisad till torrdass på gården. Källarutrymmena utnyttjades som vedförråd.
I samband med att en trafikinspektörsexpedition inrättades i Ånge 1914, köptes även Tomtebo in från kronolänsman Ludwig Löwenstein, som flyttat till Långsele. Det blev alltså trafikinspektörens tjänstebostad. Genom att utrymmena på stationens övervåning, där stinsen bodde, behövdes för trafikinspektörs- expeditionen, måste man skaffa ny bostad åt honom. Det blev den s.k. Stinsvillan, bredvid Tomtebo. På så sätt blev det 15 järnvägsbostäder i området. Sedan tidigare fanns ett tvåvåningshus bortåt bommarna vid lokstallet, nuvarande hus 9D och två bostadshus alldeles ovanför godsmagasinet, rivna inför bygget av Järnvägsgatan 1955.

Kompletterande text från Bosse Arvidsson.