Här har vi en bild som troligen är från 1930-talet. Den visar järnvägsvillorna som uppfördes under 1920-talet. Fotografen har placerats sig i korsningen Albyvägen-Södra Borgsjövägen. Villorna var alla rödfärgade och moderna efter den tidens mått. Vi kan också njuta av den fina planteringen i förgrunden.