Här ser vi de s.k. Köpingshusen, enligt bilden kallades de även Stiftelsehusen. Bilden bör vara tagen omkring 1960 och fotografen har ställt sig på Gamla vägen för att ta bilden. Till vänster ser vi Gamla vägen 4 där det dåvarande biblioteket låg inrymt. Det står Bibliotek på skylten på husets gavel. Barnfamiljerna var många på den här tiden och lekkamrater var det aldrig brist på.

Vykortet tillhör Per Karlsson.