En tidig bild av gamla Folkskolan som när den stod nybyggd 1924 kallades för Nya Skolan. Den gamla skolan låg vid den s.k. Fägatan som gick mellan Ångebyn och bort mot lokstallarna till. De nygjorda planteringarna av buskar och träd tyder på att skolan vid det här tillfället var ganska nybyggd. Skolan byggdes ut 1952 med ytterligare lektionssalar och fick slöjdsalar för trä och metall i bottenvåningen. Samtidigt tillkom lokal för tillredning och servering av mat till oss skolungar.