Bilden är från tiden runt 1946. Här härskar lugnet! Några vagnar väntar utanför magasinet. Till vänster kan vi fortfarande se den barrack i vilken soldater utspisades under sin färd genom Sverige i krigstid. Barracken uppfördes 1941. Järnvägsgatan gör fortfarande en sväng förbi magasinet. Vid den blivande affärsgatan finns endast två hus. Av dessa är det högra KF:s Kooperativa. Till vänster om dessa kan vi se det bruna "Svartkafeet" vilket stod färdigbyggt 1884. Byggherre var Jonas Ångström. Längst upp till vänster Läroverket som stod klart 1938. Till höger om detta några hyreslängor, nu rivna. Hotell Gillet med sin beiga fasad kan vi också se. Slutligen kan vi skymta det nybyggda Konsum 5:an. I bottenvåningen fanns vad vi kallade Byggkonsum och en trappa upp fanns en restaurang till vilken vi skolbarn tågade hand i hand för att äta "skolfrukost" under den tid som vi gick i Gamla Banken.