Så här ser det ut i Ånge numera.
Vykortet tillhör Gertrud Darj.