Här har vi fyra bilder från Ånge. Vi ser en sommarvy från Vojen, Ånges fina badplats. Ursprungligen var Vojen ett träskområde som muddrades ut omkring 1960 för att ersätta den dåvarande badplatsen, Udden. Udden låg på andra sidan järnvägen men fick överges då Ångesjön höjdes i samband med bygget av Parteboda kraftverk. De röda omklädningshytterna flyttades till Vojen och placerades i skogsdungen vi ser i bakgrunden. Hytterna ersattes sedemera av en mera ändamålsenlig byggnad.
Det moderna kommunhuset/hotell Mittlandia ser vi uppe till höger.
Nere till vänster affärslängan vid (södra) Parkgatan.
Nere till höger en roddbåt uppdragen på land. Till höger på bilden sticker en landtunga ut och bakom den börjar inloppet till kraftverkskanalen.

Vykortet tillhör Per Karlsson.