Den här vyn har vi sett tidigare. Se Samhället 2 och 84. Den här bilden är den nyaste av dem. Tagen från Tomtebos tak, troligen någon gång på senare delen av 1920-talet. Huset närmast, i mitten, har blivit rödfärgat. Det har tidigare varit vitt eller omålat. Ett par av de första husen på "Bekymmersslätten" har kommit på plats. Sakta börjar det kommersiella centrat flyttas från Ångebyn/Köpmangatan till området kring järnvägsstationen.