Efter en del funderande kom jag fram till att detta måste vara Holmbacken. Jämför gärna med flygbilden "Holmbacken" under "Samhället". Vykortet är avsänt 1908 men bilden är troligen några år äldre. Det stora huset tycks vara omålat vilket kan tyda på att huset är nybyggt, men själva bosättningen kan nog vara äldre än så. Holmbackstjärn ligger precis utanför bilden till höger om björkarna. Några av husen i Ångebyn syns i bakgrunden. Ett trevligt ställe som än i dag verkar vara i ett mycket fint skick!