Många känner detta hus som Sillerströms eller numera som Crazy House. Förr i tiden var det känt som den Haglundska gården. Huset stod färdigt 1897 och inrymde i början Centralhotellet som också bedrev restaurangverksamhet. Innan nattågen började rulla norrut omkring 1916 fanns det ett stort behov att övernattningsrum för norrlandsresenärer och hotellet blomstrade. Under restriktionstiden kunde de som kunde kodordet beställa "En skjuts till Boltjärn". Då smög kyparen fram en sup!
Huset har genom åren haft olika funktioner, bl.a. bankverksamhet. Bilden är tagen omkring 1920 och vid den tiden var det Uplandsbanken som hade sina lokaler i huset.