En bild från slutet av 1910-talet. En del av byggnadera finns fortfarande kvar. Det stora Centralhotellet, sedemera Sillerströms, till höger. Villa Rönnelid lite längre upp i backen. Gröna villan skymtar vi bakom träden.
Byggnaden längst till vänster är de gamla lokstallarna som revs omkring 1920. Villan mitt emot samt uthusen till höger är borta sedan länge. Borta är också den gamla järnhandeln som höll till i huset till höger om Gröna villan. Vi kan ana gaveln på detta hus. Vägen som passerar Villa Rönnelid var den gamla vägen som slingrade sig ända till Sundsvall. När det gäller Ånge så ledde den från Alby in i Ånge på samma ställe som idag, d.v.s. förbi Tallbacken, genom Ångebyn och sedan vidare på Köpmangatan. Över dåvarande bommarna, förbi Sillerströms och upp på Gamla vägen. Norra Borgsjövägen fanns inte på den tiden. Där Gamla vägen slutar idag uppe vid Mallberget fortsatte den in genom skogen och sedan över den nuvarande vägen ner mot Borgsjö. Sedan i en brant backe mot och förbi den gamla Brandgropen och vidare längs den nuvarande kanalen. Sedan slingrade sig vägen genom skogen för att till slut komma fram i Hallsta.