Ännu en bild över "Bekymmersslätten". Fortfarande finns det tomtmark kvar. Vykortet är postat 1944. Notera höhässjan!