Här har vi samma motiv som Samhället 11. Vinkeln är lite annorlunda och årstiden har ändrats till vintertid. Hässjorna står kvar och väntar på nästa sommar. Bilden är något yngre än den föregående, d.v.s. från omkring 1950.