Ännu en bild över "Bekymmersslätten". Till vänster ser vi en del av Läroverkets idrottsplan. Stora Hotellet nere till höger.