Denna bild är intressant, särskilt för oss som bodde i området kring Floravägen och Köpingshusen. Utplacerad på grusplanen ligger Mejeriet. Ute vid Norra Borgsjövägen byggdes det senare en matvaruaffär vilken bar en skylt som det stod SMC på. I källaren i tvåvåningshuset vid sidan om, ute vid vägen, kom Odhners bageri att ligga. På andra sidan gatan kom HSB-husen vid Floravägen att uppföras några år senare. En mindre väg leder in mot områden där husen kom att ligga. Vart ledde den då? Solgårdsgatan var till största delen ännu en kostig, men det första hyreshuset finns redan på plats.