Ånge Folkskola stod färdigbyggd 1924. Här började jag i 3:e klass 1958. Skolan byggdes ut med ytterligare klassrum, slöjdsalar och en matsal. Utanför matsalen fick vi elever ställa oss i led i ur och skur tills läraren behagade komma ut och hämta oss. Högst upp i den nybyggda delen fanns Galleriet. Där fanns det pingisbord uppställda, vilka utnyttjades då och då. I skarven mellan nya och gamla delen ledde en brant trappa ner till badinrättningen. Där blev vi ungnar tvagade av damer iförda vita gummiförkläden. Här hade man inte mycket att säga till om när man blev intvingad i den kalla duschen! Badinrättningen var även öppen för allmänheten. När fick Folkskolan sin utbyggnad? Någon som vet?