Här har vi samma vy som Samhället 18, fast här är det sommar. Arbete pågår för att plana ut vägen så att den inte ska vara så backig. Bilden är från början av 1930-talet och är äldre än vinterbilden och här saknas en hel del av de hus som vi kan se på den förra bilden. Folk är också i rörelse längs vägen mot Forsön.