Den nya affärsgatan i början av 1950-talet. Längst till vänster står en Ford av 1946 års modell parkerad. Är föraren månne inne på Wiba för att köpa kaffebröd? Granne med Wiba har vi Blomsteraffären och El-tjänst. Vidare Svenska Handelsbanken, Redins, Jiges och slutligen Färgaffären. Gatubeläggningen består fortfarande av grus. När började man asfaltera gatorna i Ånge? Strecken på asfalten var i alla fall gula, så långt minns jag i alla fall.