Vykortet är daterat 1908. Några av ortsbefolkningen ställer villigt upp för fotografering. På gatan kan man se spår av den tidens trafikföroreningar, nämligen hästskit! I bortre änden av vägen kan man skönja ett hus på vänster sida. Fotografen bör ha stått ungefär där posten ligger och rikat kameran in mot de centralare delarna av Ånge.