Sillerströms vackra träbyggnad stod färdig 1897 och den kallades då den Haglundska gården. Den första tiden bedrevs hotell-och restaurangverksamhet i fastigheten i vad som på den tiden kalldes Centralhotellet. På den tiden kunde man verkligen bygga vackra hus. Vad sägs om skorstenen, t.ex. Ett konstverk i sig! Markiser var verkligen i ropet. Även på affärsfastigheterna vid Köpmangatan. Spjälstaket tycks också vara på modet. Cyklisterna vid järnvägsövergången färdas på "rätt" sida, d.v.s. vänster. Nog är det väl så här vi vill att järnvägsövergången med sina bommar SKA se ut! Det skulle innebära att Köpmangatan åter skulle bli en naturlig del av resten av Ånge. Den 19:e oktober 1992 togs bommarna bort och stängsel sattes upp. Gissar att bilden är tagen omkring 1960. Bilden kommer från Peter Larsson.