En paroramabild över Ångebyn taget från ett flygplan. Vägen slingrar sig förbi IOGT-lokalen/Chinabiografen och vidare över järnvägen och förbi Folkskolan som först kallades Nya Skolan. Det gamla skolan låg vid Fägatan som gick över järnvägen och slutade vid samhället i närheten av lokstallarna. Fortfarande ganska glest mellan villorna på slätten till höger. När är bilden tagen? Ska vi gissa någon gång på 1940-talet? Bilden kommer från Peter Larsson.