De första Köpingshusen är på plats. Ängsplan där vi spelade fotboll och åkte skridsko är ännu inte iordninggjord. Vi kan se villorna på Bergsgatan och ana den Ångströmska gården som vi kallade för "Kråkslottet". Ett antal villor är under uppförande vid Gamla Vägen och den blivande Floravägen. I korsningen Ängsvägen/Floravägen byggs ett flerfamiljshus. I Runo Nilssons bok nämns att när Svartkafeet revs byggdes det upp/om igen i reveterad form. Kan det vara detta hus som avses? HSB-husen på Floravägen stod färdiga 1956, så denna bild är tagen tidigare. Den delen av Floravägen utgörs fortfarande av ängsmark och mindre björkar. Enligt uppgift är bilden tagen 1948. Bilden kommer från Peter Larsson.