Här har vi en bild från tidigt 1950-tal. Det en en vinterbild av Järnvägsgatan och fotografen har troligen klättrat upp i en av SJ:s belysningsmaster. Svartkafeet är ersatt av en modern bostadsfastighet med affärslokaler i bottenplanet. Uthusbyggnader finns det fortfarande gott om. bl.a. utanför järnvägsstationen. En varubil har parkerat framför Persionat Gillet för leverans av varor. Vid sidan av pensionatet har en bil av 30-talsmodell parkerats. Modernare bilar kan beskådas på Järnvägsgatan. Två st. Volvo PV 444 står parkerade på vänster sida, som sig bör. Cykel används tydligen året runt, se bara på cykelbudet. Sparkstötting är ett vanligt fortskaffningsmedel i Ånge vintertid. Trafikdisciplinen verkar det dock vara både si och så med. Nere till höger kommer en hund springande mot mannen på sparkstötting. Är det inte en unikabox fastsatt på sparken ? Två smågrabbar i full kareta mot hästsläden. Lite tjyvåkning kanske.... På hästsläden ligger något som kunde vara en säck med hö till hästen, den behöver ju också bränsle! Trots att det händer ganska mycket på bilden får man i alla fall intrycket av en stressfri miljö som det såg ut i Ånge för c:a 50 år sedan.
Bilden kommer från Bo Ångström och fotograf är Sture Gewert. Bilden tillhör Ånge Kommunarkiv.